އެސޯސިއޭޝަންކަޕް މެޗެއްގައި ސިފައިން؛ ފޮޓޯ-އަދަދު

ސިފައިން ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު

ހޯމަ 27 ޖޫން 2022 | އައުޓްރީޗް

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

Advertisement


ސިފައިންގެ ކްލަބް ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މިއަދު ހަވީރު އޮއްފު އެފްސީއާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓްތައް ސިފައިން ގެންދިޔައީ 25-21، 25-23، އަދި 25-15 ނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ ޝޮން ޓީ ޖޯންއެވެ.

ސިފައިން ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެމްކޯވެސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ލީގުގައި މިރޭ ވާދަކުރާނީ ޕޮލިސް ކަލްބާއި، ގްޑީސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ.ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Copyright © 2019 Outreach.