މެސީ ލަނޑުޖަހަން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނީ ނޭމާ: ފޮޓޯ-ޕީއެސްޖީ

މެސީގެ ލަނޑުން ލިޔޯން ބަލިކޮށް، ޕީއެސްޖީ އެއްވަނާގައި

ހޯމަ 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 | އައުޓްރީޗް

ފްރެންޗް ލީގުގައި ލިޔޯން ބަލިކޮށް، ޕީއެސްޖީން އެއްވަނާގައި ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

Advertisement


ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީން ކުރިހޯދީ 1-0 ނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެސީ ޖެހީ މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެސީއަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނީ އެކުގައި ބާސެލޯނާއަށްވެސް ކުޅުނު ނޭމާއެވެ. މިއީ މިސީޒަންގައި ޕީއެސްޖީއަށް މެސީ ޖަހައިދިން ހަވަނަ ލަނޑެވެ. 

ޕީއެސްޖީގެ ފަހަތުން ދެވަނާގައި އޮތީ މާސޭއެވެ. ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Copyright © 2019 Outreach.