ސޮނޭވާ ޖާނީ --

ސޮނެވާ ޖާނީގެ އެންމެ ބޮޑު ވޯޓާ ވިލާގައި ރޯވެ އަނދައިފި

ހުކުރު 19 މެއި 2023 | މޫސަ

ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގަިއ މަޤުބޫލު ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓު ސޮނޭވާ ޖާނީގެ އެންމެ ބޮޑު ވޯޓަރ ވިލާގައި ރޯވެ އަނދައިފިއެވެ.

Advertisement


އަލިފާނުގެ މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ރޭގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ވޯޓަރ ވިލާ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.


އެމްއެންޑީއެފްއިންވެސް ވިދާޅުވީ، ސޮނޭވާ ޖާނީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

Copyright © 2019 Outreach.