މާލެތެރެ ހިމޭންވެފައި

މާލެތެރެ ހިމޭންވެފައި: ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށް ކާފިއު ވަނީ ހިންގާފައި --- ފޮޓޯ: އައުޓްރީޗް

Copyright © 2019 Outreach.