ކާފިއު ލުއިކޮށް ހުޅުވާލުމުން އެންމެން ބޭރުގައި

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށް ހުޅުވާލުމާއި އެކު އާއްމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރޭ --

Copyright © 2019 Outreach.