ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެޗްޑީސީން ވަނީ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ވޯޓަރ ފައުންޓަން އަކާއި ސްކޭޓް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤިކޮށްފައި ވެއެވެ.

Copyright © 2019 Outreach.